Planer för nya kattungar i slutet av maj

Plans for New kittens in the end of May

S*Hagabodas Optimus PER a22.                                                                Nana D'Eden Lover EXO f24

Utfall 50 % Perser 50 % Exotic

Möjliga färger:

Honor: Svart, Blå, Bruntabby, Brun tiggre, Brunspotted, Blåtabby, Blå tiggre, Blåspotted, Svart sköldpadd, Blå creme, Svart sköldpadd tabby, Svart sköldpadd tiggre, Svart sköldpadd spotted, Blå creme tabby,  Blå creme tiggre, Blå creme spotted.

Hanar: Svart, Blå, Bruntabby,  Brun tiggre,  Brun spotted, Blåtabby, Blå tiggre, Blå spotted, Röd, Creme, Röd tabby, Röd tiggre, Röd spotted, Creme tabby,  Creme tiggre, Creme spotted

 

Planer för nya kattungar i slutet av Juni

Plans for New kittens in the end of June

 S*Hagabodas Optimus PER a22.                                                  S*Hagabodas Ximena EXO n22

Utfall: 50% Perser 50% Exotic

Möjliga färger: Svart, Blå, Bruntabby, Blåtabby.